Personalised Registrations

Newyddion Diweddaraf y:

Mae'r cofrestriadau hyn yn ddiddyddiad a gellir eu haseinio i unrhyw gerbyd perthnasol a gofrestrwyd o fewn tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon. Cliciwch Gweld am ddewis o gofrestriadau Gogledd Iwerddon (GI) gallwch brynu am bris sefydlog.

View
What are CURRENT style number plates?
anyanyanyanySpaceanyanyany
What are PREFIX style number plates?
anyAnyAnyAnySpaceAnyAnyAny

Rhowch wybod i mi

Er mwyn cael gwybod am y newyddion a'r ocsiynau diweddaraf gan Rifau Cofrestru Personol y DVLA, rhowch eich manylion isod i danysgrifio i'n rhestr e-bost.

Mae adborth gan gwsmeriaid yn hanfodol wrth i ni barhau i ddatblygu a gwella ein cynnyrch a’n gwasanaethau. Efallai y byddwn yn defnyddio’r e-bost a ddarperir gennych i gysylltu â chi am brosiectau ymchwil yn y dyfodol byddwn yn ymgymryd mewn i wasanaethau moduro.

Tanysgrifio i'r Rhestr Bostio


Dad-danysgrifio i'r Rhestr Bostio


Search Options

Arddull y Rhif Cofrestru

Cyfyngu'r canlyniadau i'r arddull cofrestru sydd orau gennych.

Arddull Presennol

Arddull Rhagddodiad

Arddull yr Ocsiwn

Ystod Prisiau

Cyfyngu'r canlyniadau i'r ystod prisiau a ddewiswyd.

Pris O:
Pris I:

18 Series Registrations.

Angen help?

Dyma rai dolenni i dudalennau help perthnasol a all eich helpu tra byddwch ar y dudalen hon.

Pa fath o gofrestriadau all gael eu prynu gan y DVLA? RHAGOR O HELP

Mynnwch Wybodaeth

Cadwch mewn cysylltiad gyda dolenni cyfryngau cymdeithasol Rhifau Cofrestru Personol y DVLA

youtube Twitter Facebook
Tanysgrifio i'r cylchlythyr

Ymunwch â'n cylchlythyr i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am blatiau rhif.


Y platiau arddull presennol yw'r rhifau cofrestru sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer rhifau cofrestru newydd ac maent ar y ffurf; 2 lythyren, 2 rif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau arddull rhagddodiad yw'r rhifau cofrestru a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac maent yn cynnwys; 1 lythyren, 1-3 rhif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau ocsiwn yw'r rhai a neilltuwyd i'w rhoi ar ocsiwn mewn ocsiwn fyw ar-lein. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Yn caniatáu i chi fireinio eich chwilio a dod o hyd i gyfatebiaeth fwy penodol â'ch meini prawf chwilio am blât.

Edrychwch ar eich cofrestru personol ar gar, beic neu lori.

Anfonwch e-bost at eich ffrind am y rhif cofrestru personol hwn.

Ychwanegwch y rhif cofrestru hwn at eich rhestr o blatiau a ddymunwch.

Dim ond tan 30 Rhagfyr y mae'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.

Nid yw'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.