Newyddion Diweddaraf y:

Mae'r cofrestriadau hyn yn ddiddyddiad a gellir eu haseinio i unrhyw gerbyd perthnasol a gofrestrwyd o fewn tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon. Cliciwch Gweld am ddewis o gofrestriadau Gogledd Iwerddon (GI) gallwch brynu am bris sefydlog.

View
What are CURRENT style number plates?
anyanyanyanySpaceanyanyany
What are PREFIX style number plates?
anyAnyAnyAnySpaceAnyAnyAny

Amodau a Thelerau

Nid amodau a thelerau'r gwerthiant yw'r rhain

Nid amodau a thelerau'r gwerthiant yw'r rhain

Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r safle hwn ar gyfer dibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd na fydd yn ymyrryd ar hawliau, nac yn cyfyngu neu atal unrhyw drydydd parti rhag defnyddio a mwynhau'r safle hwn. Mae'r cyfyngiad neu waharddiad yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon, neu a all boeni neu achosi pryder neu anghyfleustra i unrhyw un, a throsglwyddo cynnwys aflednais neu ymosodol neu amharu ar lif arferol y ddeialog ar y safle hwn.

Mae eich defnydd o'r Safle hwn yn caniatáu i'ch porwr wneud un copi o'r deunyddiau a arddangosir ar gyfer dibenion creu cache yn unig. Trwydded gyfyngedig, nad yw'n unigryw i chi i'w defnyddio gennych chi at eich defnydd personol yn unig y mae gweld, argraffu, neu lawr lwytho unrhyw gynnwys, graffig, ffurflen neu ddogfen o'r Safle yn ei rhoi ac nid yw ar gyfer ailgyhoeddi, dosbarthu, aseinio, is-drwyddedu, gwerthu, paratoi gweithiau sy'n deillio ohono, nag unrhyw ddefnydd arall. Ni cheir atgynhyrchu unrhyw ran o unrhyw gynnwys, ffurflen neu ddogfen ar unrhyw ffurf na'u hymgorffori mewn unrhyw system adfer gwybodaeth, boed yn electronig neu beirianyddol, heblaw at eich defnydd personol chi yn unig, ac ni cheir eu defnyddio i'w hail-werthu na'u hail ddosbarthu.

Gwaherddir defnyddio offer cloddio am ddata, robotiaid neu offer casglu a thynnu data o'r fath yn bendant.

We reserve the right to amend the price of registrations or to withdraw them from sale without prior notice.

Search Options

Arddull y Rhif Cofrestru

Cyfyngu'r canlyniadau i'r arddull cofrestru sydd orau gennych.

Arddull Presennol

Arddull Rhagddodiad

Arddull yr Ocsiwn

Ystod Prisiau

Cyfyngu'r canlyniadau i'r ystod prisiau a ddewiswyd.

Pris O:
Pris I:

68 Series Registrations.

Y platiau arddull presennol yw'r rhifau cofrestru sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer rhifau cofrestru newydd ac maent ar y ffurf; 2 lythyren, 2 rif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau arddull rhagddodiad yw'r rhifau cofrestru a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac maent yn cynnwys; 1 lythyren, 1-3 rhif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau ocsiwn yw'r rhai a neilltuwyd i'w rhoi ar ocsiwn mewn ocsiwn fyw ar-lein. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Yn caniatáu i chi fireinio eich chwilio a dod o hyd i gyfatebiaeth fwy penodol â'ch meini prawf chwilio am blât.

Edrychwch ar eich cofrestru personol ar gar, beic neu lori.

Anfonwch e-bost at eich ffrind am y rhif cofrestru personol hwn.

Ychwanegwch y rhif cofrestru hwn at eich rhestr o blatiau a ddymunwch.

Dim ond tan 30 Rhagfyr y mae'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.

Nid yw'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.