Personalised Registrations

Newyddion Diweddaraf y:

Mae'r cofrestriadau hyn yn diddyddiad a gellir eu haseinio i unrhyw gerbyd a gofrestrwyd o fewn dir mawr Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Cliciwch Gweld ar gyfer detholiad o gofrestriadau Ogledd Iwerddon (NI) y gellir eu prynu am bris sefydlog.

View
What are CURRENT style number plates?
anyanyanyanySpaceanyanyany
What are PREFIX style number plates?
anyAnyAnyAnySpaceAnyAnyAny

Oes gennych gwestiwn am blatiau rhif neu sut i ddod o hyd i'ch plât rhif delfrydol? Porwch ein hadran Cwestiynau ac Atebion am ragor o wybodaeth.

Dod o hyd i'ch plât delfrydol

Mae gan Rhifau Cofrestru Personol y DVLA dros 50 miliwn o rifau cofrestru ar gael i'w prynu ar-lein, felly fe all dod o hyd i'ch plât delfrydol ymddangos yn dasg anferth ar y dechrau, ond mae'r broses yn syml iawn.

RHAGOR

Beth yw cyfanswm y gost?

Mae'r holl rifau cofrestru yn cynnwys TAW a'r ffi ddyrannu £80. Mae hyn yn golygu nad oes dim arall i'w dalu ac eithrio costau gwneud y platiau rhif eu hunain. DIM COSTAU CUDD!

text_index_subfeature2_more

Beth sy'n digwydd ar ôl prynu?

Ar ôl i chi brynu eich rhif cofrestru fe fyddwn yn anfon Tystysgrif Hawl (V750) atoch. Cadwch hi'n ddiogel, gan mai dyma'r ffurflen y bydd arnoch ei hangen pan fyddwch yn barod…

text_index_subfeature3_more

Search Options

Arddull y Rhif Cofrestru

Cyfyngu'r canlyniadau i'r arddull cofrestru sydd orau gennych.

Arddull Presennol

Arddull Rhagddodiad

Arddull yr Ocsiwn

Ystod Prisiau

Cyfyngu'r canlyniadau i'r ystod prisiau a ddewiswyd.

Pris O:
Pris I:

Ocsiwn DVLA

Mae Ocsiwn nesaf y DVLA am
Stratford Manor, Warwick Road, Stratford-upon-Avon CV37 0PY ar y23rd, 24th, 25th September 2015.

diwrnod ar ôl i gofrestru fel cynigydd….

52

Angen help?

Q & A Search

Mynnwch Wybodaeth

Cadwch mewn cysylltiad gyda dolenni cyfryngau cymdeithasol Rhifau Cofrestru Personol y DVLA

youtube Twitter Facebook
Tanysgrifio i'r cylchlythyr

Ymunwch â'n cylchlythyr i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am blatiau rhif.


Y platiau arddull presennol yw'r rhifau cofrestru sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer rhifau cofrestru newydd ac maent ar y ffurf; 2 lythyren, 2 rif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau arddull rhagddodiad yw'r rhifau cofrestru a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac maent yn cynnwys; 1 lythyren, 1-3 rhif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau ocsiwn yw'r rhai a neilltuwyd i'w rhoi ar ocsiwn mewn ocsiwn fyw ar-lein. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Yn caniatáu i chi fireinio eich chwilio a dod o hyd i gyfatebiaeth fwy penodol â'ch meini prawf chwilio am blât.

Edrychwch ar eich cofrestru personol ar gar, beic neu lori.

Anfonwch e-bost at eich ffrind am y rhif cofrestru personol hwn.

Ychwanegwch y rhif cofrestru hwn at eich rhestr o blatiau a ddymunwch.

Dim ond tan 31 Rhagfyr y mae'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.

Nid yw'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.