Newyddion Diweddaraf y:

Mae'r cofrestriadau hyn yn ddiddyddiad a gellir eu haseinio i unrhyw gerbyd perthnasol a gofrestrwyd o fewn tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon. Cliciwch Gweld am ddewis o gofrestriadau Gogledd Iwerddon (GI) gallwch brynu am bris sefydlog.

View
What are CURRENT style number plates?
anyanyanyanySpaceanyanyany
What are PREFIX style number plates?
anyAnyAnyAnySpaceAnyAnyAny

Oes gennych gwestiwn am blatiau rhif neu sut i ddod o hyd i'ch plât rhif delfrydol? Porwch ein hadran Cwestiynau ac Atebion am ragor o wybodaeth.

Dod o hyd i'ch plât delfrydol

Mae gan Rhifau Cofrestru Personol y DVLA dros 45 miliwn o rifau cofrestru ar gael i'w prynu ar-lein, felly fe all dod o hyd i'ch plât delfrydol ymddangos yn dasg anferth ar y dechrau, ond mae'r broses yn syml iawn.

RHAGOR

Beth yw cyfanswm y gost?

Mae'r holl rifau cofrestru yn cynnwys TAW a'r ffi ddyrannu £80. Mae hyn yn golygu nad oes dim arall i'w dalu ac eithrio costau gwneud y platiau rhif eu hunain. DIM COSTAU CUDD!

text_index_subfeature2_more

Beth sy'n digwydd ar ôl prynu?

Ar ôl i chi brynu eich rhif cofrestru fe fyddwn yn anfon Tystysgrif Hawl (V750) atoch. Cadwch hi'n ddiogel, gan mai dyma'r ffurflen y bydd arnoch ei hangen pan fyddwch yn barod…

text_index_subfeature3_more

Search Options

Arddull y Rhif Cofrestru

Cyfyngu'r canlyniadau i'r arddull cofrestru sydd orau gennych.

Arddull Presennol

Arddull Rhagddodiad

Arddull yr Ocsiwn

Ystod Prisiau

Cyfyngu'r canlyniadau i'r ystod prisiau a ddewiswyd.

Pris O:
Pris I:

Ocsiwn DVLA

Mae Ocsiwn nesaf y DVLA am The Haycock Hotel, Wansford, Peterborough, PE8 6JA ar y 21, 22, 23 Tachwedd 2018.

Diwrnod ar ôl i gofrestru

36

Angen help?

Chwiliwch C ac A

Mynnwch Wybodaeth

Cadwch mewn cysylltiad gyda dolenni cyfryngau cymdeithasol Rhifau Cofrestru Personol y DVLA

Twitter Facebook nstagram
Tanysgrifio i'r cylchlythyr

Ymunwch â'n cylchlythyr i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am blatiau rhif.


Y platiau arddull presennol yw'r rhifau cofrestru sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer rhifau cofrestru newydd ac maent ar y ffurf; 2 lythyren, 2 rif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau arddull rhagddodiad yw'r rhifau cofrestru a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac maent yn cynnwys; 1 lythyren, 1-3 rhif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau ocsiwn yw'r rhai a neilltuwyd i'w rhoi ar ocsiwn mewn ocsiwn fyw ar-lein. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Yn caniatáu i chi fireinio eich chwilio a dod o hyd i gyfatebiaeth fwy penodol â'ch meini prawf chwilio am blât.

Edrychwch ar eich cofrestru personol ar gar, beic neu lori.

Anfonwch e-bost at eich ffrind am y rhif cofrestru personol hwn.

Ychwanegwch y rhif cofrestru hwn at eich rhestr o blatiau a ddymunwch.

Dim ond tan 30 Mehefin y mae'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.

Nid yw'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.