Newyddion Diweddaraf y:

Mae'r cofrestriadau hyn yn ddiddyddiad a gellir eu haseinio i unrhyw gerbyd perthnasol a gofrestrwyd o fewn tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon. Cliciwch Gweld am ddewis o gofrestriadau Gogledd Iwerddon (GI) gallwch brynu am bris sefydlog.

View
What are CURRENT style number plates?
anyanyanyanySpaceanyanyany
What are PREFIX style number plates?
anyAnyAnyAnySpaceAnyAnyAny

Ynghylch Rhifau Cofrestru Personol y DVLA

Yn Rhifau Cofrestru Personol y DVLA mae gennym filiynau o blatiau rhif unigol ar gael i chi eu prynu ar-lein, o'n busnes gwerthu ar y ffôn neu o'n hocsiynau.


Prynu Ar-lein

Trwy ddefnyddio ein Chwiliad Uwch, y gallwch fynd iddo uchod, gallwch gael mynediad at dros 50 miliwn o rifau cofrestru mewn ychydig eiliadau. Mae'r prisiau yn cychwyn o gyn lleied â £250 sy'n cynnwys TAW a'r ffi ddyrannu £80. Mae hynny'n golygu nad oes dim byd arall i'w dalu ac eithrio costau gwneud y platiau rhif eu hunain - DIM COSTAU CUDD!

Ar ôl dod o hyd i'ch rhif cofrestru perffaith, cliciwch y botwm PRYNU NAWR i brynu ar-lein.

Rhif TAW Cwmni: GD108


Rhoi cynnig mewn ocsiwn DVLA

Mae'r DVLA yn cynnal sawl arwerthiant y flwyddyn, yn cynnwys tua 1,500 o rifau cofrestru ym mhob arwerthiant. Mae dau fath o arwerthiant a elwir yn arwerthiannau 'Traddodiadol' ac 'Wedi Amseru'.

Gwerthir cofrestriadau mwy poblogaidd mewn arwerthiannau Traddodiadol, a gynhelir mewn lleoliadau penodol ledled y Deyrnas Unedig.

Cynhelir arwerthiannau wedi amseru tair neu bedair gwaith y flwyddyn, a gallant gynnwys cofrestriadau y mae'r cyhoedd wedi gofyn yn benodol amdanynt.

Mae ein hocsiynau yn cynnwys rhifau cofrestru unigryw diddyddiad, rhai cyfredol a rhai o'r hen arddull gyda'r prisiau yn cychwyn o ddim ond £70.

Rydym yn gwneud profiad yr ocsiwn mor ddymunol â phosibl, cynnig eich hun yw'r ffordd fwyaf poblogaidd o gynnig mewn ocsiwn. Ond, os na fedrwch chi gyrraedd yr ocsiwn rydym yn cynnig y dewis o gynnig am ddim ar y ffôn neu'r Rhyngrwyd, neu gallwch roi cynnig yn eich absenoldeb.

Ewch i'n adran ocsiwn am ragor o wybodaeth

Search Options

Arddull y Rhif Cofrestru

Cyfyngu'r canlyniadau i'r arddull cofrestru sydd orau gennych.

Arddull Presennol

Arddull Rhagddodiad

Arddull yr Ocsiwn

Ystod Prisiau

Cyfyngu'r canlyniadau i'r ystod prisiau a ddewiswyd.

Pris O:
Pris I:

New Dateless Registrations Available Now

Mynnwch Wybodaeth

Cadwch mewn cysylltiad gyda dolenni cyfryngau cymdeithasol Rhifau Cofrestru Personol y DVLA

Twitter Facebook nstagram
Tanysgrifio i'r cylchlythyr

Ymunwch â'n cylchlythyr i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am blatiau rhif.


Y platiau arddull presennol yw'r rhifau cofrestru sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer rhifau cofrestru newydd ac maent ar y ffurf; 2 lythyren, 2 rif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau arddull rhagddodiad yw'r rhifau cofrestru a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac maent yn cynnwys; 1 lythyren, 1-3 rhif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau ocsiwn yw'r rhai a neilltuwyd i'w rhoi ar ocsiwn mewn ocsiwn fyw ar-lein. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Yn caniatáu i chi fireinio eich chwilio a dod o hyd i gyfatebiaeth fwy penodol â'ch meini prawf chwilio am blât.

Edrychwch ar eich cofrestru personol ar gar, beic neu lori.

Anfonwch e-bost at eich ffrind am y rhif cofrestru personol hwn.

Ychwanegwch y rhif cofrestru hwn at eich rhestr o blatiau a ddymunwch.

Dim ond tan 30 Mehefin y mae'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.

Nid yw'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.