Newyddion Diweddaraf y:

Mae'r cofrestriadau hyn yn ddiddyddiad a gellir eu haseinio i unrhyw gerbyd perthnasol a gofrestrwyd o fewn tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon. Cliciwch Gweld am ddewis o gofrestriadau Gogledd Iwerddon (GI) gallwch brynu am bris sefydlog.

View
What are CURRENT style number plates?
anyanyanyanySpaceanyanyany
What are PREFIX style number plates?
anyAnyAnyAnySpaceAnyAnyAny

Hawlfraint y Goron

Mae'r deunydd ar y safle hwn yn ddarostyngedig i warchodaeth Hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol.

Gellir atgynhyrchu'r deunydd sydd dan hawlfraint y Goron (heblaw'r Arfau Brenhinol a logos adrannol neu asiantaethol) am ddim mewn unrhyw ffurf neu trwy unrhyw gyfrwng ar yr amod eu bod yn cael eu hatgynhyrchu yn gywir a heb eu defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Pan fydd unrhyw eitemau hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn cael eu hail gyhoeddi neu eu copïo i bobl eraill, rhaid cydnabod ffynhonnell y deunydd a'i statws o ran hawlfraint.

Nid yw'r hawl i atgynhyrchu deunydd dan Hawlfraint y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle hwn sy'n cael ei ddynodi fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliad yr hawlfraint dan sylw.

Search Options

Arddull y Rhif Cofrestru

Cyfyngu'r canlyniadau i'r arddull cofrestru sydd orau gennych.

Arddull Presennol

Arddull Rhagddodiad

Arddull yr Ocsiwn

Ystod Prisiau

Cyfyngu'r canlyniadau i'r ystod prisiau a ddewiswyd.

Pris O:
Pris I:

New Dateless Registrations Available Now

Y platiau arddull presennol yw'r rhifau cofrestru sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer rhifau cofrestru newydd ac maent ar y ffurf; 2 lythyren, 2 rif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau arddull rhagddodiad yw'r rhifau cofrestru a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac maent yn cynnwys; 1 lythyren, 1-3 rhif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau ocsiwn yw'r rhai a neilltuwyd i'w rhoi ar ocsiwn mewn ocsiwn fyw ar-lein. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Yn caniatáu i chi fireinio eich chwilio a dod o hyd i gyfatebiaeth fwy penodol â'ch meini prawf chwilio am blât.

Edrychwch ar eich cofrestru personol ar gar, beic neu lori.

Anfonwch e-bost at eich ffrind am y rhif cofrestru personol hwn.

Ychwanegwch y rhif cofrestru hwn at eich rhestr o blatiau a ddymunwch.

Dim ond tan 30 Mehefin y mae'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.

Nid yw'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.