Cysylltu â Ni

Gobeithio eich bod wedi cael ein gwefan yn ddefnyddiol ar gyfer chwilio am rif cofrestru personol delfrydol a'i brynu! Tudalen C ac A rhag ofn nad ydych wedi ei gweld, fe all fod yn ddefnyddiol os oes gennych gwestiwn neu ymholiad penodol, ond os na, a bod gennych gwestiwn i ni o hyd, gallwch gysylltu â ni:

I gael cymorth i ddod o hyd i’ch rhif cofrestru perffaith, cysylltwch â ni

Trwy Ffonio

0300 123 0883

Our lines are open Monday - Friday 8.00am - 4.30pm. Please be aware we do not sell registrations over the phone.

Am unrhyw ymholiad arall, gan gynnwys sut i drosglwyddo neu gadw rhif cofrestru

E-bost - www.gov.uk/contact-the-dvla
Ffonio - 0300 790 6802

Or you may wish to visit www.gov.uk/browse/driving which contains useful information on all DVLA issues.

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Plate Styles

'Current' style plates are the registrations currently used for new registrations and are made up of the form; 2 letters, 2 numbers and then 3 letters.

AA68 ABC


'Prefix' style plates are the registrations that were used prior to 2001 and consist of; 1 letter, 1-3 numbers and then 3 letters.

A123 ABC


Auction plates are those that have been set aside to be auctioned at a live or timed auction.


Dateless plates can be assigned to any appropriate vehicle registered within mainland Great Britain and Northern Ireland and can be purchased for a fixed price.

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey A Take our survey