Newyddion Diweddaraf y:

Mae'r cofrestriadau hyn yn ddiddyddiad a gellir eu haseinio i unrhyw gerbyd perthnasol a gofrestrwyd o fewn tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon. Cliciwch Gweld am ddewis o gofrestriadau Gogledd Iwerddon (GI) gallwch brynu am bris sefydlog.

View
What are CURRENT style number plates?
anyanyanyanySpaceanyanyany
What are PREFIX style number plates?
anyAnyAnyAnySpaceAnyAnyAny

Cysylltu â Ni

Gobeithio eich bod wedi cael ein gwefan yn ddefnyddiol ar gyfer chwilio am rif cofrestru personol delfrydol a'i brynu! Tudalen C ac A rhag ofn nad ydych wedi ei gweld, fe all fod yn ddefnyddiol os oes gennych gwestiwn neu ymholiad penodol, ond os na, a bod gennych gwestiwn i ni o hyd, gallwch gysylltu â ni:

Phone IconBY PHONE - 0300 123 0883. Our lines are open Monday - Friday 8.00am - 4.30pm.

Email IconBY EMAIL - Contact us via the web

Post IconTRWY'R POST - Rhifau Cofrestru Personol y DVLA, Abertawe, SA99 1DN.For driving licence enquiries

Email - www.gov.uk/contact-the-dvla
Telephone - 0300 790 6801

For all vehicle related enquiries, including how to transfer and retain a registration mark

Email - www.gov.uk/contact-the-dvla
Telephone - 0300 790 6802

Or you may wish to visit www.gov.uk/browse/driving which contains useful information on all DVLA issues.

Search Options

Arddull y Rhif Cofrestru

Cyfyngu'r canlyniadau i'r arddull cofrestru sydd orau gennych.

Arddull Presennol

Arddull Rhagddodiad

Arddull yr Ocsiwn

Ystod Prisiau

Cyfyngu'r canlyniadau i'r ystod prisiau a ddewiswyd.

Pris O:
Pris I:

New Dateless Registrations Available Now

Y platiau arddull presennol yw'r rhifau cofrestru sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer rhifau cofrestru newydd ac maent ar y ffurf; 2 lythyren, 2 rif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau arddull rhagddodiad yw'r rhifau cofrestru a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac maent yn cynnwys; 1 lythyren, 1-3 rhif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau ocsiwn yw'r rhai a neilltuwyd i'w rhoi ar ocsiwn mewn ocsiwn fyw ar-lein. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Yn caniatáu i chi fireinio eich chwilio a dod o hyd i gyfatebiaeth fwy penodol â'ch meini prawf chwilio am blât.

Edrychwch ar eich cofrestru personol ar gar, beic neu lori.

Anfonwch e-bost at eich ffrind am y rhif cofrestru personol hwn.

Ychwanegwch y rhif cofrestru hwn at eich rhestr o blatiau a ddymunwch.

Dim ond tan 30 Mehefin y mae'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.

Nid yw'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.